Har du koll på hur du mäter mönsterdjupet på dina däck?

Mönsterdjupet på ett däck är en kritisk faktor som påverkar fordonets prestanda, säkerhet och bränsleeffektivitet.

Mönsterdjupet hänvisar till avståndet mellan däckets yta och dess slitbana, mätt i millimeter. Att förstå och övervaka mönsterdjupet är avgörande för att upprätthålla optimala köregenskaper och säkerhet på vägen.

En av de främsta funktionerna hos däckens mönster är att ge bättre grepp och väghållning. Mönsterdjupet spelar en nyckelroll i hur effektivt däcket kan avleda vatten under våta förhållanden. Vattenavledning är kritisk för att förhindra vattenplaning och bibehålla kontakten mellan däcket och vägbanan. Om mönsterdjupet är otillräckligt kan vattnet inte dräneras ordentligt, vilket ökar risken för halka och minskad stabilitet.

Förutom säkerhetsaspekten påverkar mönsterdjupet också fordonets bränsleeffektivitet. Däck med lågt mönsterdjup har en tendens att öka rullmotståndet, vilket resulterar i högre bränsleförbrukning. Att hålla däckens mönsterdjup inom rekommenderade gränser kan därför bidra till bränsleekonomi och minska de totala driftskostnaderna för fordonet.  


Det är viktigt att regelbundet kontrollera mönsterdjupet på däcken för att säkerställa optimal prestanda. De flesta länder har lagstadgade minimimönsterdjupsnivåer, och det är viktigt att hålla sig inom dessa ramar för laglig körning. Det finns olika sätt att mäta mönsterdjupet, inklusive användning av en djupmätare eller att observera indikatorer som vanligtvis finns på däckets slitbana. För oss i Sverige ska mönsterdjupet enligt lag inte understiga 1,6mm på sommardäck och på vinterdäck är gränsen vid 3mm.  


Att investera tid och uppmärksamhet på däckens mönsterdjup är en grundläggande del av fordonsunderhållet. Genom att se till att däcken är i gott skick och har tillräckligt mönsterdjup kan förare öka säkerheten, förlänga däckens livslängd och optimera bränsleeffektiviteten.