Batteri

Batteriet är i många avseenden som motorns hjärtabattery.png

Om bilen inte startar eller om det är svårt att få den att starta kan det vara fel på batteriet. Du bör också vara uppmärksam på de lampor på instrumentbrädan som har att göra med batteriet.

Hur du undviker problem med batteriet

Under vintern är risken för problem större eftersom motorn behöver mer energi för att starta och batteriets kapacitet sjunker vid låga temperaturer.

  • Var noga med att kontrollera att inga lampor är tända när du lämnar bilen

  • Undvik att använda bilen för korta sträckor (batteriet kräver en körsträcka på ca 30-35 km för att ladda om den energi som krävs för att starta bilen)

  • Använd gärna en laddare för att toppladda batteriet då och då

Hur ofta bör jag byta batteri?

Batteriet tappar kapacitet med åren. Dess livstid beror på flera olika faktorer, och den minskas t.ex. om man ofta kör korta sträckor så det inte hinner ladda upp sig ordentligt mellan körningarna. I normala fall håller ett batteri mellan fyra och sex år.

Hjälp du behöver när batteriet är urladdat

Du behöver två saker: en annan bil och startkablar. Tänk på att ansluta pluspol till pluspol och minuskabeln till minuspol på bilen som ger starthjälp till en jordpunkt helst på motorn på den bil som ska startas. Att hålla motorn igång på bilen med det fungerande batteriet. Tänk dock på att detta bara är en kortsiktig lösning.
På den nya teknikens bilar med el-drift är det mycket viktigt att det vanliga 12V systemet fungerar.

På Euromaster kontrollerar vi ditt bilbatteri kostnadsfritt.

 

Alltid på Euromaster

Hos Euromaster servar och reparerar vi din bil oavsett märke. Eftersom vi alltid använder delar av originalkvalitet eller bättre och följer biltillverkarens servicerekommendationer, gäller din nybilsgaranti. Din servicebok, digital eller tryckt, stämplas med Euromaster stämpel vilket ger dig trygghet och ett varaktigt värde på din bil. Dessutom får du 2 års garanti på reservdelarna, och upp till 5 år på vissa märken.