Regummering

Att tillverka däck innebär att man använder en del olika resurser såsom råvaror, energi, kemikalier och bränslen. Ett sätt att minska förbrukningen av resurser är att regummera däck. När det gäller personbilsdäck är det tyvärr inte längre möjligt ur ekonomisk synpunkt, eftersom det säljs däck från Kina som är så mycket billigare än ett regummerat däck kan bli. Det samma gäller inte för lastbilsdäck. Euromaster har en fabrik i Tvååker utanför Varberg där vi tillverkar regummerade lastbilsdäck, och ett av våra miljömål är att vi ska regummera 75 % av antalet nya däck vi säljer.