Oljeservice - en billig trygghet för dig på väg

Fördelar med regelbunden oljeservice:oil.png

  • Skyddar mot slitage genom att minska friktion och korrosion
  • Skyddar från överhettning
  • Maximerar motorns effekt
  • Bidrar till minskad bränsleförbrukning
  • Minskar utsläpp av koldioxid och andra föroreningar

På Euromaster utför vi vid behov oljebyte med filter och olja av hög kvalitet enligt tillverkarens rekommendationer. Kontrollera oljan och oljemängden hos Euromaster regelbundet. Det kan även vara en bra idé att kolla en extra gång inför en långresa.