Euromasters säkerhetskontroll av tunga fordon 2023

100 slumpvis utvalda fordon har inspekterats.

Under oktober månad genomförde vi på Euromaster däckkontroller runt om i landet i syfte att belysa vikten av en frekvent och noggrann genomgång av fordonens enda kontaktyta med vägbanan.

Totalt har 100 slumpvis utvalda fordon inspekterats okulärt samt med kalibrerade verktyg avseende skador, mönsterdjup, slitagebilder och lufttryck. Mätningarna påvisar att en betydande andel fordon är behäftade med mer eller mindre allvarliga brister och att majoriteten av fordon är i behov av service för att kunna framföras både säkert och med lägsta möjliga miljöpåverkan.

I samband med inspektionerna har fordonets chaufför fått möjlighet att besvara frågor kring gällande lagkrav, sina egna rutiner och bolagets rutiner kring kontroll av fordonets hjul. Det framkommer att en betydande andel chaufförer upplever regelverket som otydligt och att rutiner kring kontroll i många fall saknas eller påvisar brister i efterlevnad. Ta del av hela dokumentet här

 

Vill du se TV4 reportage kan du göra det här.

 

lycksele-LV-2.jpg lycksele-LV.jpg