Hur jobbar Euromaster för att minska miljöpåverkan gällande bränsle?

I vår strävan efter att göra mesta möjliga för miljön har Euromaster signerat avtal med Energifabriken. Där det är möjligt tankar vi Neste My HVO (Hydrerad Vegetabilisk Olja). Det är ett förnybart bränsle som minskar CO2 utsläppen med 90 %. Du kan läsa mer om Energifabriken och HVO här.

Besparing 2019

Under 2019 var co2 besparingen något blygsam, men vi har börjat med våra första steg. Genom att tanka HVO 100 har vi minskat miljöpåverkan med 363 kg co2. Målet är självklart att öka den siffran årligen.

co2 Bränsle MILJÖFLIK Bränsle.jpg