Våra miljömål 2019-2025

  • Minska miljöpåverkan från våra fordon över tid genom att satsa på fossilfri drift.
  • Minska energiförbrukningen med 5 %. Mätt per m2/LOA. Basår 2018
  • Regummeringsfabriken  – max förbrukning av solution ska vara 0,2 kg/däck
  • Hjälpa våra kunder (på den tunga sidan) arbeta för en bättre miljö genom att erbjuda MasterCare med däckkontroller – mäta mönsterdjup, lufttryck, slitage. Vi ska genomföra minst 3500 mätningar under 2019
  • Lägga om all energianvändning i våra fastigheter till hållbar energi där det är möjligt. Målet gäller under perioden 2019 – 2025.