Miljöarbete Kemikalier

Genom att endast använda en leverantör av kemikalieprodukter har vi en bra kontroll på vår förbrukning – både vad gäller mängd och ämnen. Vi arbetar enligt Försiktighets- och Substitutionsprinciperna vilket innebär att vi – i samarbete med leverantören – arbetar för att undvika farliga ämnen och byta ut produkter som inte lever upp till våra höga krav. Vi arbetar ständigt med att hitta miljövänligare alternativ, och att minska mängden produkter i produktionen.