Våra miljömål

  • Minska miljöpåverkan från våra fordon genom att satsa på fossilfri drift.
  • Minska energiförbrukningen med 5 %. Mätt per m2/LOA. Basår 2018
  • Regummeringsfabriken  – max förbrukning av solution ska vara 0,2 kg/däck
  • Hjälpa våra kunder att arbeta för en bättre miljö genom att erbjuda MasterCare där vi genomför däckkontroller och mäter mönsterdjup, kontrollerar lufttryck och slitage.
  • Lägga om all energianvändning i våra fastigheter till hållbar energi där det är möjligt.