Miljöarbete Energi

Euromaster använder en hel del energi i produktionen. Vi har därför som ett av våra miljömål valt att där det är möjligt använda leverantörer som bara producerar hållbar el. Vi strävar också hela tiden efter att sänka vår totala förbrukning av energi. Vi byter kontinuerligt ut all belysning mot LED, och har kontinuerlig uppföljning av vår förbrukning.