Däckreperationer

Våra reparationer är garanterat:

 • Tryckbeständiga
 • Värmebeständiga vid belastning och hastighet
 • Håller däcket ut
 • Åldringsbeständiga

   

Av säkerhetsskäl är det inte möjligt att laga alla skador.
Följande skador kan inte repareras:

 • Om kanttråden är frilagd eller deformerad
 • Vid separation eller skador på gördel
 • Veck i det invändiga gummit
 • Gummi som angripits av olja eller fett
 • Sprickbildning i det invändiga gummit som uppstått genom körning med för lågt lufttryck
 • Skador som ligger utanför toleranserna