Mobil enhet

Mobil enhet
Vi finns alltid där det händer när du behöver oss. Vårt mobila serviceteam tar efter överenskommelse hand om monteringen på plats hos dig och minskar därmed dina fordons stilleståndstid. Mer servicekompetens, mindre stilleståndstider

Som specialister på däck, fälgar och service i Europa erbjuder vi våra samlade kunskaper inom lastbilsparker och samtliga industriella, jordbruks- och entreprenadfordon. Oavsett om det gäller kontroll, underhåll, reparation eller utbyte: Du profiterar på vårt yrkeskunnande och ett komplett sortiment med EUROMASTER inköpsfördelar.

Mer effekt och mindre personalkostnader per kilometer. Ta till exempel tillvara på tiden mellan två uppdrag. När du fokuserar dig på din kärnkompetens, ser vi till allt det andra: Däck, service och fordonsparkkontroller.

Euromasters mobila tjänster:
• Vagnparksöversikt
• Fordonsparkskontroll
• Däckreparationer med garanti
• Däck- och hjulbyte på plats
• Byte sommar/ vinterdäck
• 24-timmars jourservice